Google

Translate blog

tisdag 8 september 2009

Hur många känner i dag till Dalcroze-metoden?


Upphovsmannen var Jaquez Dalcrozo som 1892 blev professor vid musikkonservatoriet i Genève.

Kortfattat gick metoden till enligt följande vilket var något helt nytt i förhållande till de strikta gymnastiska övningar och danssteg som var i omlopp under denna tid.

Metoden indelas i 4 steg som självfallet kan innefatta många olika rörelser.

Första steget är att utövaren börjar med en avstannande rörelse vilket ska ske i mycket långsamt tempo som ska resultera i total avspänning.

Därefter när väl rörelsen avstannat helt och mjukheten i kroppen känns som mest ska personen göra små lätta hopp utan att avspänningen i kroppen ska minska.

Detta ska göras så att överkroppen känns lätt och avspänd medan benrörelserna kan göras kraftigare efterhand.

Därefter görs kraftiga energiska hopp medan armarna riktas bakåt under akten.

Detta är metoden han förespråkade för avslappning och för att ge kroppen en mjukhet som skulle passa dansare i rytmikens fostran.