Google

Translate blog

fredag 11 september 2009

Danmark, landet som likt Norge numera ligger långt över oss i löner, standard och framtidstro.


Hur hände detta? Att som vi såg storebror Sverige plötsligt blev beroende av våra grannländer och fick det sämre inom de flesta områden. Ekonomiskt som jobbmöjligheter.

I dag importerar gärna både Norge och Danmark svensk arbetskraft. Här i Sverige finns inte längre arbetstillfällena. Här är även lönerna lägre än i våra grannländer.

Vi har halkat efter ordentligt. Vi segregerar arbetslösa så de aldrig kommer ut på arbetsmarknaden igen om de blir arbetslösa och får skammen av att bli arbetslösa och ekonomiskt undanskuffade.

Jobbavdrag har införts för att ytterligare ge skamkänslor åt arbetslösa som i dag ses som arbets-slöa.

Vi har fått en underklass som det är rätt, och ses som självklart, att spotta på och förnedra.

Media nämner aldrig hur arbetslösa drabbas av denna psykiska och ekonomiska förnedring. Få svenskar vet ex vad steg 3 innebär av ytterligare förnedring av arbetslösa.

Varför inte emigrera för gott till våra mänskligare grannländer? Ja att emigrera som äldre är knappast lätt eller möjligt. Det är nämligen de äldre som herrarna i hagen Reinfeldt med anhang med glädje plågar och förnedrar.

Vi kan bara hoppas att en ny regering någon gång i framtiden lär av våra grannländer hur man behandlar sina innevånare. Men Alliansen i Sverige kommer garanterat att sitta kvar minst en mandatperiod till. Att peka ut syndabockar i samhället har alltid gynnat regerande staters styrelsemän i alla tider. Misstankar riktade mot minoriteter är alltid något människor tar till sig och tror på. Nazitysklands judar, dagens Italienska romer, Sveriges arbetslösa och sjuka. Mänskligheten är sig lik.