Google

Translate blog

måndag 14 september 2009

1655 infördes bestämmelsen att teologer skulle ha förtur till tjänster på Uppsala universitet.


Den som hade en hel del att säga till om på denna tid inom pedagogiken i Sverige var Magnus Gabriel De La Gardie. Det var han som bl.a. införde ovanstående bestämmelse i universitetskonstitutionen.

Tidigare hade det varit adelsmännen som i första hand fått arbete och titlar på universitetet. Det var inget ovanligt, så var det i övriga Europa också.

Det som nu skilde var att teologi gick före anor och traditioner. Men beslutet blev inte populärt och bara ett tiotal år senare var ordningen återställd. Teologi skulle inte längre gå före andra fackämnen och adelns folk kom åter att dominera fakulteten.

I dag är adelstiteln inte inträdesbiljetten för arbete på fakulteterna. Numera är det kontakter och ibland kommer även en katt bland hermelinerna in. Någon som utmärkt sig i den akademiska världen utan att ha haft tidigare kontakter inom denna.