Google

Translate blog

fredag 18 september 2009

Ett av John Deweys dogmer var följande


”Naturen finns oberoende av människans medvetande, den är ej vetande men vetbar”.


Ganska självklart anser nog de flesta. Men det fanns motsatta uppfattningar. Ex Shopenhauers


Man kan fundera över Deweys tanke ovan. Nog kan man förstå att exempelvis månens baksida fanns innan människan kom dit och att den såg likadan ut innan människan såg den första gången som ett måndygn tidigare. Men man kan inte bevisa det.


Det går att teorisera om något som man inte sett och detta innebär att det man skapar en teori om är vetbart. Det går att ta reda på om teorin stämmer. Exempelvis teorin om månens baksida innan någon sett den. Det var och blev möjligt att kontrollera.


Men ytan var självfallet inte vetande i sig. Den visste inte om att den fanns eller att någon ställde teorier om den. Den hade inget eget vetande utan den bara var.


Så kan man filosofera utifrån ovanstående mening.


Mer att läsa om den kände pedagogen finns här: