Google

Translate blog

lördag 19 september 2009

Pedagogen som förtidspensionerades 1850 på grund av obekvämhet.


Det var chefen för seminariet för stadslärare i Berlin Adolf Diesterweg som råkade ut för detta. Men inte teg han för det han skrev därefter många stridsskrifter om schismen.

Varför och vad handlade det om?

Han kämpade mot den konservativa regeringen i frågan om att folkbildningen borde öka. Detta ansåg regeringen onödigt. Inte nog med det han ansåg även till regeringens ilska att folkskolan skulle vara självständig och inte en kristen uppfostringsanstalt.

Skamligt och samhällsfarligt ansåg de konservativa. Inte skulle vem som helst få lära sig en massa som de sedan kunde använda för att misstro regeringsbeslutet och samhällsrättvisa. Nej befolkningen måste lära sig lyda, underkasta sig överheten och jobba för att de med samhällsmedlen skulle fortsätta tjäna pengar. Om de inte tjänade pengar och såg sig som förmer än befolkningen i övrigt fanns risken att de flydde landet och satsade sitt kapital någon annanstans.

Lydnad och kristendomskunskap var det enda befolkningen behövde lära sig och för att stoppa radikala upphovsmakare som Diesterweg sågs som entledigades han med bibehållen lön och förtidspensionerades. Så gjorde man då och nog finns likheter med nuet också när det gäller misstro mot den som ser samhället som gemensamt och inte som en spelplan för den som lyckats bli rik på arv eller hänsynslös profit.