Google

Translate blog

fredag 2 oktober 2009

Egocentrikern är inte egoist vilket man kan tro.


Introvert vet väl de flesta vad det är. En person som är inåtvänd. Lite om begreppet och dess motsats extrovert kan man läsa om här.

Introvert kan ses som synonym till Egocentrikern. Inte som synonym till egoisten.

Denne är självupptagen och ser sig som viktigast av allt i förhållande till andra människor. Personen bryr sig inte om ifall denne trampar på andra för att få sin vilja igenom.

Egocentrikern däremot bryr sig inte om andra och lever i sin egen inre värld. Men det innebär inte att den ska bedömas som sjuk. Det är en personlighet som inte är helt ovanlig men som bör ses som osocial i motsats till egoisten som kan vara mycket social i syfte att få som den vill och kräver. Det är skillnaden.