Google

Translate blog

lördag 3 oktober 2009

Eidetik hur många vet vad det är?


Det är ett område inom varseblivning och barnpsykologi. Där man studerar eidetiska fenomen. Vilket är grekiska och betyder åskådningsfenomen. Eidos betyder bild. Åskådningsbilderna är förgrunden.


De är antingen spontant uppträdande av fantasibilder eller minnesbilder av bildförlagor och föremål och har karaktären av varselblivningar.


Personer med denna förmåga kallas eidetiker. Han kan inte endast reproducera en föreställningsbild av något han sett utan även frambringa en åskådlig bild med karaktären av varseblivning.


Det innebär att han kan se en bild eller ett föremål även sedan det borttagits. De är besläktade med andra fenomen som hypnagoga bilder, hallucinationer och drömbilder.
Dessa så kallade eidetiska upplevelser förekommer inte bara visuellt utan också som lukt och hörselfenomen.


En som beskrev mycket av dessa fenomen och som var föregångare inom området var fysiologen Purkinje som arbetade med detta under de första decennierna på 1900-talet.