Google

Translate blog

måndag 5 oktober 2009

Varför är inte sparande lika viktigt i dagens uppfostran som det var förr?


Jag ser det som att när väl välfärdssamhället med dess trygghetssystem kom var det inte så aktuellt att lära barn sparsamhet. Föräldrarna har ingen erfarenhet av det tidigare samhällets fattigdom där var och en fick klara sig bäst den kunde.

Man litade på att samhällets trygghetssystem skulle gripa in vid arbetslöshet, sjukdom och skuldsanering skulle vara möjligt.

Så var det också fram till nutid. I dag borde dagens föräldrar och även skola lära ut sparsamhet igen. Vi har inte längre ATP en bra pension för alla. Man måste själv pensionsspara. Hur många föräldrar lär barnen det?

Vid arbetslöshet har samhället i dag segregerat dessa i en grupp som ska betala högre skatt procentuellt för samma inkomst och på det sättet hålls de låga lönerna också nere. Klassamhället ökar.

Sjuka får inte vara sjuka en längre tid då friskförklaras de och så får samhället en aha-upplevelse av att sjukfrånvaron minskar.

Sparsamhet skulle då få även dessa att under lite längre tid överleva ekonomiskt, psykiskt och fysiskt i ett kallt samhällsklimat. Även arbetande borde ha lärt sig att spara den dag många av dem blir arbetslösa kommer även de att få uppleva det kalla samhälle vi fått.

Sparsamhet är enda möjligheten att överleva i dag. Helst ska dettta göras innan arbetslöshet och sjukdom kommer. JA även innan pensionen kommer. Många förstår inte detta. De tror att vi fortfarande lever i en välfärdsstat för alla. Men den är borta. Allianen är här för attb stanna. Var och en blir likt i USA sin egen lyckas smed. Den som misslyckas segregeras och nämns inte mer än i statistiken kostnadsmässigt.

Spara. Lär era barn att spara. Sparsamhet måste bli en dygd, ett måste igen. Välfärdssamhället är borta och kommer inte tillbaks igen i den form vi äldre växte upp i.

Hatet mot bidrag är enorm i Alliansens agenda. Enda mantrat är jobblinjen och vad den innebär för de som kommit utanför vet fler och fler personligen nu.