Google

Translate blog

onsdag 7 oktober 2009

Elektricitet finns i hjärnan och troligen i alla delar av verkligheten.


Mänskligheten har inte mer än under några generationer tillbaks använt el.

Man har känt till el i form av statisk elektricitet sedan årtusenden. Men den form av energi vi använder i dag som el fanns det ingen kunskap om.

När den väl upptäcktes och med den möjligheten växte snart en kraftverksindustri upp. Elbolag bildades.

Men även charlataner använde den tillsammans med magnetism för att bota allehanda sjukdomar. Det gick ju att göra mycket trix med dessa fenomen som gjorde folk väldigt imponerade.

I dag vet vi att elektromagnetiska fenomen är vanliga och att signaler i våra hjärnor utförs med elektriska impulser.

Allt är genomsyrat av elektricitet och magnetism. Man kan se det som att detta är något av det som allt är uppbyggt av och genom. Inte bara fysiska fenomen utan även psykiska i form av vår vilja våra behov mm.

Hur många hade trott detta för några generationer sedan? Man visste ju då inget om detta och såg det mest som underhållning och magi.

Så kan fenomen som först ses som underhållande och besynnerliga bli till mänsklighetens fromma när vi väl lärt oss behärska dem. Ett fenomen vi ännu inte förstår men som kanske kommer att kunna användas i framtiden är gravitationen.