Google

Translate blog

torsdag 8 oktober 2009

Personligheten är det värdenas källa?


En filosof med namnet Ralf Waldo Emerson (1803-1882) ansåg detta.

Den som önskar veta mer om honom kan här läsa mer.

Jag tänker här fundera över denna utsaga.

Alla tolkar vi verkligheten och konstruerar den om och om igen. Rekonstruerar, ändrar uppfattningar lägger till nya kunskaper och erfarenheter och omtolkar.

Alla har utefter sin erfarenhet, sitt arv och sin miljö sin något annorlunda syn på verkligheten i förhållande till sin partner, granne, vän, arbetskamrat eller vem som helst.

Människan är unik alla har sin skapade verklighet som ändå till största delen fungerar tillsammans med andra genom att vi skapat regler och lagar för hur vi kan samarbeta och leva utan att skapa för mycket otrevnad och problem för andra och oss själva.

Vi har skapat vår egen personlighet utefter de möjligheter vi har.

Är denna då värdenas källa?

Ja naturligtvis är den det. Vi skapar självfallet värdena samtidigt som vi skapar vår personlighet. Därför finns det så många uppfattningar inom allt.

Därför har människor i stort som smått så svårt för att komma överens. Därför skapar vi gemensamma värden som så många som möjligt kan acceptera och respektera. Därför sitter organisationer av alla slag på möten kanske varje vecka och mer för att diskutera nya lösningar hitta svar på problem och tankar som uppstått.

Detta är människan.

Visst är det sant att personligheten konstrueras utefter de förutsättningar ett subjekt har och i personligheten finns värderingarna, värdena.