Google

Translate blog

lördag 10 oktober 2009

Att anlägga natur eller låta urskogen växa


Ska naturvärden bedömas utefter hur väl en skog eller park sköts eller efter om den får växa och förfalla utefter väder, vind och tid?

Frågan är berättigad då jag är övertygad om att många ser urskogen och en förfallen park som ogenomtränglig och därmed ful och otrevlig. Medan de ser en väl ansad parkmark och väl gallrad skog som trevlig att besöka.

Men urskogen är inte för människans skull. Den är för biologisk mångfalds skull och ju mindre människor som besöker dessa områden desto bättre klarar sig denna miljö utan onaturlig påverkan av människan.

Samma sak med den förfallna parken där den nu finns. Den är även den en bra biologisk mångfald.

Den ansade parken, gallrade skogen och välskötta trädgården är däremot en rekreationsplats för människan. Den är vacker och tilltalar de flesta.

Varför den förfallna trädgården däremot inte accepteras i tättbebyggt område har inte så mycket med biologisk mångfald att göra som de tidigare nämnda områdena. Istället har förfallna tomter eller ej skötta trädgårdar i tätorter ofta blivit platser för skadedjur och skräp. De blir ofta en sanitär olägenhet då de av någon anledning drar till sig förstörelse och nedskräpning likt tomma hus drar till sig vandaler som smäller glasrutor och förstör byggnaden ut som invändigt.

Biologisk mångfald innebär inte att det är för människans skull.

Tillrättalagd natur är till för människans estetiska känsla.

Medan förfall är till skada för allt och alla.