Google

Translate blog

fredag 16 oktober 2009

Intet djur är farligare än den dödligt förolämpade människan.


Ett gammalt uttryck som kanske i dag inte ses som något att ta hänsyn till. Det var Erasmus Rotterdamus som en gång sa detta.

Kanske man ur detta kan få en viss förklaring av hur terrorister konstrueras. De kan ha upplevt sin ideologi som hånad. Kan det även förklara hur bränder och kaos nu snart är vardagsmat i vissa bostadsområden? Hatet mot att ha segregerats och utanförskapet har ju konstruerats av politikern av i dag.

Segregationen av arbetslösa genom det orättvisa skattesystem som konstruerats av Alliansen och som inte tar hänsyn till skatt av bärkraft utan istället av om en person har arbete eller inte. Och då i den besynnerliga konstruktionen av att de som har arbete ska betala lägre skattesats än de som inget arbete har vilket gör att ungdomar men även äldre avskyr de som har makt. Hatet som nu konstrueras mot samhället riktas mot samhällets beskyddare polis och räddningspersonal då hatet här är lättare visa än att genom rösträtt eller politikeravsky och få mediarespons på.

Genom nedvärdering av en grupp i samhället genom att ge dessa sämre villkor genom ex ökad skattesats fast de har mindre pengar att leva på ger grogrund för hat. Och detta upplevs som förolämpande av människovärdet. Detta skapar farlighet i samhället och början av det ser vi nu.

De sjuka och arbetslösa är i dag genom politiska beslut dödligt förolämpade av sitt människovärde. Men det är alltid ungdomarna som har första orken att visa detta öppet. Det är arbetslösa ungdomar som inte ser någon framtid som bränner och förstör i dag. De gör uppror.

Men förstår politikerna det och förstår de varför? Absolut inte. Om de förstått hade vi inte haft en utanförskapande politik som vi haft några år nu. Ingen får arbete eller blir frisk genom att få sämre levnadsvillkor. Beslut grundade på detta skapar enbart ett oroligt och segregerat samhälle vilket inte bara historien visat utan även nutiden.