Google

Translate blog

lördag 17 oktober 2009

Erfarenhet skapar reträttvägar när kaos skapas i samhället.


Förr var en erfaren skogsmänniska eller jägare mer lämpad för att överleva i en karg ogästvänlig miljö. Dagligen fanns kampen för överlevnad där, mat skulle anskaffas, familjen skyddas för vilda djur och fientliga stammar.

Det var en kamp och den med mest erfarenhet av hur den skulle gå tillväga var den som överlevde och kanske även fick ett överskott av mat.

När jordbrukarsamhället uppkom var det den som lyckades roffa till sig mest mark och arbetskraft som blev lyckosammast.

Övriga blev slavar eller beroende av andra på andra sätt för att få mat för dagen

I dag är det de med anor från de lyckosamma som fortfarande styr och har makt. De som ärvt till sig detta genom att föräldrar har kontakter. Observera pengar kommer i andra hand. Kontakter öppnar dörrar för att tjäna pengar och behålla makt föräldragenerationen ärvt sedan urminnes tider.

Erfarenhet genom årtusenden har fått vissa familjer att ses upp till och lyckas.

Övriga, slavarna och de underkastade har hållits tillbaks och i dag är deras ättlingar de utan kontakter, då som nu.

Det är de med sämst arbete eller inget alls, de arbetslösa. Allt går igen, försök att ändra samhället till klasslöst har gjorts flera gånger i olika socialistiska system och alltid misslyckats. Där det hållit under en tid i Sovjet etc. har partifunktionärer varit de som genom sina förfäder ärvt makt och kontakter. Inget blev nytt och att förändra mänskligheten går inte. Det visar historien och även dagens svenska politik som är ett uppror mot jämställdhet av tillgångar och för en återgång till underkastelse och segregation av människor.