Google

Translate blog

söndag 18 oktober 2009

Ericastiftelsen finns ännu.


Stiftelsen Grundades 1934 av doktor Nycander och rektor Hanna Bratt och ännu i dag bedriver man forskning och utbildar inom bland annat psykoterapi.

Här behandlades barn och ungdomar upp till tjugoårsåldern från 1954 endast de som var folkbokförda i Stockholms stad.

1954 övertog staten det ekonomiska ansvaret för anläggningen. Hur det ser ut i dag kan man läsa på medföljande länk.

Få vet om denna stiftelse som inte är involverade inom den psykiska sfärens arbetsområden eller har utbildats här.