Google

Translate blog

måndag 19 oktober 2009

Estetik är bland annat.


Något ur detta område är frågor som rör den skapande fantasin. Några uppdelningar ur detta fält är följande funderingar.

Den panestetiska tanken. Detta är när man ser på ett landskap och ur detta skapar former och färger för att konstruera en helhetsharmoni.

Organismtanke. Den kan fås då man upplever att något i en harmoni inte stämmer. När exempelvis en musiker spelar fel. Organismen, stycket störs och helheten förfelas.

Uttryckstanken. Konstverket är inte något från den konkreta verkligheten utan ett uttryck av konstnärens konstruktion av sina tankar och upplevelser.

Konstverket som symbol. Det konstverk man ser skapar trådar och tankar åt skilda håll symboler frammanas olika för olika människor.

Estetiska och praktiska känslor. Konstverket, symfonin eller filmen ger oss en upplevelse av liv och innehåll.

Estetiska och etiska värden. Vi upplever att vi lär oss något av verket. Vad som kan ses som vackert. Vad som kan ses som rätt eller fel. Vi påverkas.

Den estetiska värderingen. Vi gör en värdering ibland påverkad av vad som bör tyckas inom området ibland vågar vi stå upp och tycka själva. Konst och filmvetare är inte allena värderande med det svar vi ska ta till oss.