Google

Translate blog

tisdag 20 oktober 2009

Något om etik.


Vad som är rätt eller fel, gott eller ont har alltid diskuterats. Det är filosofers ämne sedan tidernas början och även religioners.

Ingen har kommit fram till det ultimata svaret. Jesus bergspredikan ses som svaret för kristna i övrigt har olika filosofer olika svar. Kant är intressant genom sitt svar att man bör göra det som ger bäst godhet för merparten av de som utsätts för något.

Platon ansåg att statsskicket var viktigt medan andra haft andra svar ex naturrätten.

Men kan man inte se svaret som relativt i förhållande till tidsanda? Ser man historiskt kan man se det så. Brott och straff har bedömts olika genom tiderna. Relativismen har rått här och så tror jag alla värderingar kan ses fortfarande.