Google

Translate blog

torsdag 22 oktober 2009

Experimentera mera när du söker arbete.


Försök att läsa av den intervjuades intresse för dig. Var naturlig men försök att inte tala om oväsentliga saker om dig själv eller din bakgrund i förhållande till arbetet du söker.

Tänk på att den som intervjuar vill se dig positivt om denne nu inte redan träffat någon annan av de intervjuade som han eller hon redan bestämt sig för att anställa.

I det fallet söker han nackdelar med dig för att få bekräftat att den han redan egentligen bestämt sig för är rätt.

Försök läsa ut den intervjuades inställning. Är du först att bli intervjuad har du störst möjlighet av att få arbetet. Glöm inte det, försök ta reda på om du är först, om du är det ge järnet av dig själv.