Google

Translate blog

fredag 23 oktober 2009

Testa dig själv. Vem är du? Försök förstå.


Det finns många tester på nätet och i tidningar som ska ge svar på vem du är och hur du är.

Men tänk på att dessa tester i de flesta fall bekräftar att du är den du vill vara. De tolkas oftast positivt och ska ses som underhållning, inte som hårdfakta.

Samma sak gäller med de tester du kan anmodas göra vid en anställningsintervju. De är satta utefter vad arbetsgivaren önskar av dig. Du kan manipulera svaren utefter vad du tror denne vill se och inte efter vad du egentligen tycker.

Kanske det inte går i så kallade IQ-test men dessa passar mest för matematiker. Andra slutsatser är tveksamma att dra från dessa test.

Önskar du förstå dig själv ska du lyssna på dig själv. Du ska känna efter om du mår bra i en viss miljö, med en speciell människa eller med att göra något på ett visst sätt. Känns det bra då vet du att just detta är du bra på. Just denna person speglar hur du själv är. Just detta intresse bör du ägna dig åt.

Men gör inte så stora saker av färdigställda tester i tidningar eller på nätet. De är skapade för att underhålla och bekräfta. De har samma värde som ett horoskop, de stämmer om du vill de ska stämma och bekräftar det du önskar. Horoskop är än värre de delar upp mänskligheten i 12 olika grupperingar som var och en har samma vecka eller dag framför sig. Sedan är det upp till dig att tolka in vad som helst i dessa uppgifter.