Google

Translate blog

lördag 24 oktober 2009

Ibland finns inga samband eller orsaker, saker bara sker.


Människan önskar förklaringar av allt. Därför söks samband mellan allt möjligt och omöjligt. Orsak fås av verkan av något är ledstjärnan. Determinismens dilemma och förklaring genomsyrar de flestas tankeliv i förklaringssyfte. Psykologin, fysiken och naturvetenskapen i de flesta fall tills nu.

Nu kan man även tänka sig kaosteorin. Allt har inte uppstått eller uppkommit ur något som är en oavbruten kedja av händelser. En del bara händer.

Tankar man kanske ska ta med i de flesta beräkningar och inte bara söka samband och orsaker i allt.