Google

Translate blog

söndag 25 oktober 2009

Familj. Vad är det idag?


I dag kan allt ses som en familj. Kärnfamiljen finns inte utan omändras hela tiden över tid. Det som i dag är en familj är i morgon två familjer.

Det som förr sågs som familj är i dag något som förr sågs som onormalt.

Tiderna förändras, värderingar likaså. Men är människan densamma nu som då? Knappast, i årtusenden var den det. Men idag är människan allt och inget. Inga fasta värden enbart experimenterade allt i syfte för att förändra vilket blivit dagens ledstjärna.