Google

Translate blog

tisdag 27 oktober 2009

Fantasi är kreativitet


Fantasi är många gånger kungsvägen till nytänkande, uppfinningar och för att klara av en svår situation i livet.

Den som inte kan fantisera får i många fall svårt att klara av bakslag i livet. Detta då denne då inte kan hitta nya vägar med fantasins hjälp eller drömma sig bort ett tag för att få nya krafter mitt i händelsernas centrum.

Fantasi och kreativitet är synonymer. Skillnaden är endast att fantasi är ett begrepp som ses som tillhöra barn medan kreativitet är ett vuxenbegrepp.