Google

Translate blog

fredag 30 oktober 2009

Några av Fenomenologins mindre kända gestalter.


Fenomenologins förgrundsgestalter med Edmund Husserl som första namn kan man studera här:

Men det finns även mindre kända personer inom detta fält. Två av dessa var Albert Michotte från Belgien och dansken Edgar Rubin.

Deras gemensamma utsaga och påstående var att; de eftersträvade introspektiva data i form av naiv, omedelbar beskrivning av fenomenen utan influens av psykologiska och logiska kategorier.

Detta är svårare än det kanske låter. Skillnaden mot Husserl är vad jag kan se endast att man här poängterar naiv beskrivning. Medan Husserl talar om intuition vid beskrivningen.

Vad som kan ses som lämpligaste beskrivningen har med personligheten då man kan se dessa begrepp som särskiljande men även som lika bra beskrivande.