Google

Translate blog

lördag 31 oktober 2009

Fenelon Francois de Salignac de la Monte (1651-1715)


Det finns mycket att läsa om honom på denna länk. Översätt den gärna, själv kan jag inte franska.

I övrigt sa han att Fursten inte ska leva för sin egen njutning men för folkets väl. Han ska undantränga orättfärdigheten med vissa lagar och ta sig i akt för högmod och slöseri.

Fina ord komna ur den kristna läran och om alla ledare levde utefter detta skulle vi haft en annan värld och en annan syn på våra medmänniskors väl och ve. Om vi haft det skulle mycket fusk och mycken korruption och egoism varit borta.

Den så i dag hyllade individualismen skulle inte heller haft så stort utrymme. Vi människor är gruppdjur och passar egentligen inte som individualister. Men samhället av i dag är individkoncentrerat att detta gör att många känner sig som främlingar i samhället då de som människor motarbetar den mänskliga naturen med sitt skapade krav på individualism och förverkligande av sig själv.