Google

Translate blog

söndag 1 november 2009

Johan Gottlieb Fichte igen


Jag har tidigare skrivit om honom.

Men lite mer skadar inte.

Han ansåg ex att tanken om en nationaluppfostran som raserade ståndgränser hade långvariga efterverkningar.

Visst fick han rätt efter hand. Ståndsriksdagen försvann, allmän rösträtt kom, socialismen blev rumsren.

Adeln ses i dag inte som förmer än att de har ett von eller af i sina släktnamn.

Filosofer såg och ser ofta tendenser i samhället. I sin tid kanske inte andra än intellektuella ser sambanden de visar upp. Men ser man senare i backspegeln på deras teorier kan man se i många fall att de faktiskt inte talade i gåtor och fantasi utan såg det som komma skulle i många fall.

Ibland tolkade de dock tiden fel och fick fel. Men många av de mest kända i dag tolkade rätt eller hade fantastiska idéer om tidsströmmen eller verkligheten och blev rosade eller risade i så hög grad att de satt spår i historien som aldrig försvinner.