Google

Translate blog

tisdag 3 november 2009

Filosofi är bla. sökandet efter Vad en människa är och varför.


Denna eviga fråga som filosofer och religioner sedan tidernas begynnelse sökt svaret på är ännu ej besvarad. Olika svar ges från olika tänkare, fysiker, kemister och allmänhet.

Finns svaret? Självfallet tycker nog de flesta. Men jag tvivlar.

Är människan skapad eller en slumpartad konstruktion från gåtan Big Bang som var alltings början enligt nu gällande evolutionsteori?

Inget svar bara teorier som inte kan bevisas bara ses som troliga.

Har människan en både andlig och fysisk kropp? Svaret blir ja hos religioner. Nej hos de flesta naturvetare.

Vem som har rätt kan knappast bevisas. Allt sammanfaller i tro och teorier. Ju mer man förstår eller tror sig förstå desto fler nya frågor uppkommer. Strängteorin är en relativt ny förklaring på verkligheten. En krånglig och svår som troligen är början på ett nytt paradigm.

Men svaret på ovanstående fråga som följt människan sedan tidernas begynnelse ser jag som omöjligt.