Google

Translate blog

onsdag 4 november 2009

Finlands sak är vår, sades det och visst förstår man historiskt detta.


Finland och Sverige var ett land under många århundraden och delades först 1809 genom misslyckade krig och kungaintrig.

Gustav IV Adolf åtlyddes inte och schismerna inom dåvarande Sverige och Napoleonhatet från kungen resulterade till slut i förlusten av Finland till Ryssland.

Först efter första världskriget blev Finland helt självständigt men Sovjet försökte sedan under andra världskriget återta landet.

Finland sak är vår sa man i Sverige och sände frivilliga till vårt broderland.

Visst förstår man bättre varför Sverige försökte hjälpa Finland när man vet historien bakåt. I svenska folksjälen fanns säkert då, kanske även fortfarande djupt känslan att vi fortfarande är broderfolk. Denna känsla har inte varit lika stark mot Norge som mer varit ett broderland till Danmark historiskt. Danmark däremot har för Sveriges del mest setts som ett fiendeland genom historien.