Google

Translate blog

torsdag 5 november 2009

Dånet från den flygande tunnan präglade min barndom.


1950 och början av 1960 talet. Vi levde i det kalla krigets dagar. Jag växte upp dessa år på landsbygden. I dag hör man inte det jag nästan dagligen hörde i skyn. Den flygande tunnans karakteristiska motorbuller. Ja även andra militärplans men just tunnans var högt och ljudligt.

Ljudet påminner mig om den tid jag växte upp i. Ett nostalgiskt ljud som man inte kan höra i dag om man inte ser på någon gammal film.

Exempelvis den svenska filmen Den gula divisionen. Den finns på vhs handlingen är kanske inte så intressant i denna 50-talsfilm men ljuden av flygplanen är igenkänningsljud för många i min generation.

Nostalgi så det föreslår.