Google

Translate blog

fredag 6 november 2009

Emigration är i dag mindre vanligt än i går.


Varför är inte emigration lika vanligt i dag som under 1800-talet? Knappast för att äventyrslustan är mindre eller att samhällsklasserna försvunnit.

Resandet har ökat, fattigdom och arbetslöshet ökar.

Men inte emigrerar fler för det. Svaret är självfallet att det inte finns jungfruland att emigrera till längre och gränserna till existerande stater är svåra att forcera om man önskar bo och inte har arbete.

Amerika är stängt för invandring av arbetslösa i dag. Det finns inte jordbruksland för emigranter att ta över.

Världen är stängd inga nya kontinenter finns att upptäcka och befolka. Detta är självfallet anledningen till nu och då. Fri rörlighet över EU är inte samma sak. Här ska arbete först ha ordnats och dessa länder är inte nya utan har funnits i många sekler.