Google

Translate blog

lördag 7 november 2009

Att lära innebär inte alltid att förstå.


Detta vet nog de flesta som gick i den gamla folkskolan. Här skulle man lära sig årtal, psalmer och kungalängder utantill. Kunde man det så ansågs man ha grundläggande kunskaper om den svenska historien eller de mest sjungna psalmerna i psalmboken.

Men vad förstod man? Kungars födelse och dödsdagar, kända slag, psalmer med ord som man inte förstod men ändå skulle kunna rabbla upp.

Krig och kungars agerande i dessa visste man men skulle bara kunna i förhållande till resultatet, bakgrunder till slagen visste man eller skulle man inget veta om.

Meningslös kunskap om händelse man inte visste bakgrunden till.

Samma sak är det att lära sig formler i matematiken när man kan dem kan man lösa ett tal men man förstår inte varför det fungerar.

Att lära innebär inte alltid att förstå.