Google

Translate blog

söndag 8 november 2009

Alla folkhögskolor och deras kurser.


Folkhögskolan grundades en gång i Danmark och sedan spred sig idén till bl.a. Sverige.

Här kan man lösa kurser i ämnen som inte kan fås på andra skolor. Man kan även läsa de vanliga ämnena och ett flertal specialkurser.

Ännu finns en marknad för denna idé av undervisning.

Det finns mycket att lära och många har lärt sig på dessa skolor vilka även i de flesta fall har lägenheter för de studerande. Man bor på skolan.

Här finns en förteckning på alla skolor och deras utbud av kurser.