Google

Translate blog

måndag 9 november 2009

Folkskolan, skolan som försvann efter ca 100 år.


1842 uppstod den på regeringens initiativ. 1950 beslöts att den skulle ersättas av en nioårig grundskola, då kallat enhetsskola.

1972 var den införd i hela Sverige. På många platser började det som ett frivilligt åttonde skolår bland annat där jag gick. Det sista frivilliga året innehöll mest träslöjd, konfirmationsundervisning och skolkök.

Men varför folkskolan försvann med de väl utbildade folkskolelärare som då utbildats och kunde allt från matematik till slöjd och gymnastikundervisning är en gåta.

Sedan kom lärarna i grundskolan vilka inte var behöriga eller är behöriga mer än i ett fåtal ämnen var och en.

Varför kunde man inte behållet namnet folkskola skolan för alla? Denna form ändrades många gånger genom åren men namnet fanns kvar. Varför folkets skola nu skulle ändras till grundskola fanns inget skäl till.

Ett väl inarbetat namn bör behållas även om förändringar sker. Detta gäller inte bara hur denna ändring kom till utan all form av onödig och förvirrande namnändringshysteri som vi hör och ser många gånger varje år.

Myndigheter byter namn företag likaså. Men bakom namnen finns samma myndighet med kanske vissa förändringar och samma företag. Förändringar av namn skapar bara förvirring bland allmänheten och som jag tror även bland de som arbetar på dessa. Många undrar säkert varför och får ingen vettig förklaring än förändringsvilja och omstrukturering vilket inte ursäktar ett namnbyte.