Google

Translate blog

onsdag 11 november 2009

Omvandling av samhället till något ingen ser meningen med.


Förändringar sker i allt snabbare takt mycket beroende på att avstånden har minskat. Möjligheten att snabbt ge och få nya idéer har accelererat med internet. Sekundsnabbt kan nya rön och idéer sändas till de som önskar göra karriär med dessa.

Detta gör samhället instabilt och den sociala miljön osäker och otrygg.

Men det är vår tids dilemma. Vi går mot en kollaps i förändringshänseende. Ingen önskar dessa snabba förändringar ändå har ledningar i olika organisationer detta på första plats i sina agendor.

Människan är förunderlig i grupp den blir då ofta farlig för sig själv och andra genom sin lockelse för uppmärksamhet.

Förändringar innebär i dag något negativt i de flesta fall till skillnad mot förr då de var positivt för flertalet.