Google

Translate blog

fredag 13 november 2009

Löständernas tid är snart här igen.


Dagens tandläkarreform får säkert en renässans för de gamla löständerna. Man värderar i denna reform inte alla tänder i munnen, enbart de som man ser som nödvändiga.

Jag har sökt förgäves på google för att hitta tandläkares beteckning på tänderna men ej hittat deras nummer, seriebeteckningar.

Däremot har min tandläkare, som jag nu tar ur minnet hur han förklarade den nya tandreformen, sagt följande. Ersättning ges enbart med denna reform för en enda kindtand den som sitter närmast fram och hörntänderna. Jag tror den har beteckningen 3. Osäker.

Om du mist denna, eller som jag under 60-talet fått den bortdragen på grund av platsbrist, då är nästa tand nr 4 efter hörntanden och denna får du betala fullt pris för vid lagning eller annan behandling med den nya tandreformen.

Man går strikt efter vilken tand man anses behöva. Då den som inte har tand 3 första kindtanden kvar som man kan få hjälp för ekonomiskt anses man ej behöva någon kindtand alls. Ingen ersättning för den tand som tagit första kindtandens plats alltså.

Så vi är många som fått fel tand borttagen tidigare och som nu får lida för detta av oförstående lagstiftare inom socialdepartementet och Alliansgängets förespråkare.