Google

Translate blog

lördag 14 november 2009

Att förbereda något är att ta sig tid för att göra sig förstådd


När man ska försöka förklara något så att den som hör ska förstå vad man menar och inte missuppfatta budskapet bör man börja med att förbereda sig. Många kanske gör bäst i att skriva ner allt som en historia som man önskar få fram exempelvis vid ett läkarbesök.

Detta borde vara lika viktigt att kunna som att skriva ett förståeligt CV vid en jobbansökan.

Uttrycker du dig fel får du inte arbetet. Uttrycker du dig fel vid ett läkarbesök kan du få fel diagnos.

Båda felen kan ge dig problem. Jobbet du inte fick för att du uttryckt dig fel gör att din ekonomi och framtid kan kollapsa. Vid fel diagnos kanske du inte överlever eller får än mer problem av dina smärtor eller åkommor.

A och O är alltid att ta sig tid att förbereda sig innan man gör något. Tänka igenom hur man ska uttrycka sig och varför. Se och tänka igenom så man inget utelämnar eller glömmer.

Gör man detta i all slags kommunikation där tid finns för förberedelse kan man tjäna in detta många gånger om både ekonomiskt, socialt och hälsan kan behållas längre.