Google

Translate blog

onsdag 18 november 2009

I frenologins tidevarv bedömdes människan efter hållning och huvudform.


Denna vetenskap tillsammans med rasbiologi ses i dag som pseudovetenskap.

Men för inte så länge sedan trodde vetenskapen fullt och fast att det fanns olika människoraser och även att man kunde mäta intelligens på huvudform och hållning.

Utseendeskillnader sågs som komma utifrån vilken intelligens en person hade. Troligen kommer iden om psykisk intelligens skillnad mellan man och kvinna mm även utifrån dessa tankar. Tankar som säkert kom till för att ursäkta och bekräfta rätten till att underkasta andra människor till slavar och nedvärderade hustrur.

I dag finns inte så många som tror på rasskillnader men helt utdöd är inte denna tanke. Ännu ses många invandrare och utlänningar som misstänkta missdådare i vårt land.

Man ser inte till person utan hudfärg, språk och kultur. Säkert ses många svenskar också med misstänksamhet när vi besöker deras kulturer så fenomenet är globalt. Hade vi sett sanningen att vi alla är människor med samma behov och värde hade slavsamhällen och krig aldrig uppstått.

Man plågar och dödar inte någon som man ser som lik sig själv. Bara främlingar kan man ursäkta att döda och plåga. Krig måste föregås av misstänksamhet och övertygelse om skillnader och segregation av sämre människor sett som rasskillnad eller inte.