Google

Translate blog

fredag 20 november 2009

Debatter tolkas efter förutfattade meningar.


Lyssna på en politisk debatt. Du kommer att tolka motståndarens åsikter i förhållande till dina åsikter som att denne inte besvarar de frågor din politiker ställer utan bara försöker slingra sig.

Däremot kommer du att uppfatta din politiker som rak och koncis. Din ideologi ger denne ord för och motståndaren med motsatt ideologi blir du mer och mer irriterad på för att denne som du tycker slingrar sig och talar om helt andra frågor fast denne får raka frågor som du uppfattar det från din politiker.

Men tänk då på att din vän eller kollega som har motsatt uppfattning som dig politiskt, upplever att det är din politiker som slingrar sig och dennes som ger raka svar.

Med andra ord tolkar man svar och frågor utefter den förförståelse och ideologi man har. Man vill ha bekräftat sin uppfattning av motståndarpolitikerns politik och sin egen politikers goda politik.

Förutfattade meningar styr därför oftast politiska debatter. Man förväntar sig att motståndaren ska slingra sig då man anser att dennes politik inte är sund medan man ser sin egen politiker som ärlig och rak. Så är människan i allt, man har förutfattade meningar om de flesta och det mesta. Att förändra dessa är otroligt svårt.