Google

Translate blog

söndag 22 november 2009

Snart leker barn och ungdomar mest utomhus igen


Många barn och ungdomar i dag spelar hellre datorspel än fotboll. Musik avlyssnas och det är bra att det numera oftast sker genom hörlurar vilket ger mer ljud och inga utomstående störningar för den som lyssnar eller för personer som önskar slippa lyssna.

Länge nu har många barn och ungdomar slutat vara aktiva ute. Undantag är de som älskar att klättra och hoppa på och vid olika byggnader efter att ha sett liknande hopp och skutt på spel.

Men innegenerationen tror jag kommer snart att vara en utegeneration igen. Detta då musik i dag avlyssnas i lurar och i många fall vid spel på datorn. Bärbara datorer har blivit vanliga och minidatorer bland dessa är lätta att bära med sig och koppla upp sig på genom mobiltbredband.

Därför tror jag att framtidens barn och unga kommer att mer än i dag vara ute och spela på datorer lyssna på musik och träffa kompisar igen. Vi får en renässans av utevistelser men sysselsättningen kommer att vara annorlunda mot förr.

Jag misstänker att man kommer överens om att samlas på olika platser ute för att spela online. Bara platsen blir en spännande plats att leta upp med hjälp av ledtrådar och kommer att vara en del av spänningen. Lösa tankar men säkert inte för fantasifulla tror jag. Minilaptopen och bättre uppkoppling kommer att bana väg för denna utveckling.