Google

Translate blog

onsdag 25 november 2009

Fundamentalism Sveriges nya politik som lockat merparten av folket.


Fundamentalism innebär en tro på en ideologi som inte är förhandlingsbar. Det finns bara ett svar på en fråga eller på allt. Allt annat lyssnar man inte på. Man håller stenhårt på den ideologi man skapat och ser inte nackdelarna eller vad den innebär för medmänniskor.

Vi har sett hemska exempel på detta genom historien. Våld och idéer som drabbat människor hårt.

I stort som smått. USA drabbades hårt av detta våldsamma 2001 då fundamentalister flög rakt in i World Trade Center utan hänsyn till medmänniskors väl och ve.

Smått finns fundamentalism i många sammanhang. I Sverige visas den av vår Allians som har enbar ett namn på sin politik ”jobblinjen” vilken drabbat de som inte får något arbete hårt ekonomiskt. Även Alliansen vägrar se utanför detta mantra och kan inte se hur fel och orättvist denna linje drabbar de svaga.

Detta är fundamentalism. All fundamentalism genomskådas förr eller senare av folket. Liksom terrorhandlingar i stort avskys kommer Alliansens politik att krascha på grund av att dessa inte kan förstå baksidan av sitt mantra.

Men det kommer att ta tid vi har inte sett allt ännu av denna fundamentalismens oförstående politik. Mitt tips är att svenska folket ännu inte upptäckt det och få är ännu drabbade. Media tiger och detta får Alliansen att sitta kvar minst en mandatperiod till.