Google

Translate blog

torsdag 26 november 2009

Allt som fungerar är inte lämpligt att använda.


Vi har genom historien sett exempel på ting mekaniska som ideologiska som det hade varit bäst om de inte kommit till användning.

Fungera gjorde och gör de. Se på atombomben. Den fungerar men nog hade det varit bäst om den aldrig kommit till. Nu och sedan dess har den blivit ett hot och en fara för mänskligheten. Men nog fungerar den enligt de idéer som den uppfanns för.

Många andra vapen men även fredliga uppfinningar skulle aldrig använts. Hormoslyr, PCB, den bensindrivna motorn och mycket annat som nu skadar eller har skadat vår livsmiljö.

Men även ideologier som fungerar en period har plågat mänskligheten och därför var och är direkt olämpliga att använda. Kommunism, fascism och nazism är destruktiva rörelser som plågat millioner människor till ingen nytta mer än för fanatikerna som infört dessa system och levt gott under dem under en begränsad tid innan människor reagerat mot eländesideologierna. Detta är ideologier för drömmare och dessa drömmar borde aldrig realiserats i verkligheten då de inte kan existera utan vapenmakt och hot.

Allt som fungerar en period eller en längre tid skulle i historiskt ljus aldrig realiserats. Det finns många exempel ovan har jag bara tagit upp några stycken för att förklara vad jag menar.