Google

Translate blog

lördag 28 november 2009

Fysik grundas på matematik och förstås av få i dag.


Fysik är ett ämne som liknar matematik och därför innehåller formler av skilda slag. Av den anledningen är många tveksamma till att läsa det mer än absolut nödvändigt.

Få har upptäckt fascinationen av hur mycket som kan förklaras genom detta ämne.

Varför är det då så impopulärt bland många? Jag tror att det beror på att den som inte har en naturlig fallenhet för matematik har svårt för att ta till sig kunskapen då den fodrar en del av den som pluggar det.

Vår tid är mer en det snabba förändringarnas tid och då lockar de humanistiska samhällsämnena mer. Detta då detta gebit har mycket, ibland flummig, kunskap som det som är aktuellt att lära sig i dag men är ute i morgon då ny flum kommit att vara inne.

Naturvetenskap som fysik förändras långsamt och vissa normer och formler är gällande sedan antiken och ickeförändringsbara.

Därför passar detta många gånger inte vår tid. Tyvärr. När man lärt sig grundfysiken står den fast till skillnad mot samhällsvetenskaperna som man knappt kan lära sig förrän ny kunskap kommit. Om det nu är ny och inte bara ett nytt sätt att tänka på statiska ting.