Google

Translate blog

söndag 29 november 2009

Fysionomik är läran och psykets status, kontra kroppens form


Denna vetenskap var länge populär. Man tyckte sig se att kroppens form och hållning speglade hur en person psykiskt.

Man gjorde psykisk diagnos utifrån detta och behandlade därefter.

I dag är man inte lika säker på detta samband

Men i dag har man däremot liknande förställningar om kroppsspråk. Gester och blickar och ryckningar ska enligt denna uppfattning kunna göra att man kan avläsa hur en person är.

Det är ännu mer accepterat än vad fysionomiken var på sin tid.

Jag tippar att även vår tids tro på att avläsa kroppsspråk kommer att förfalskas. Visst går det till viss procentsats att avläsa. Men många visar upp ett ansikte och är något helt annat.

Nog har vi alla missuppfattat en person första gången vi trodde vi viste hur denne var. Vi avläste fel.