Google

Translate blog

måndag 30 november 2009

LIvets uppkomsts gåta


Jag anser att det är samma sak som överlevnadsinsikt. Alla levande varelser har en inbyggd insikt av att överleva i alla lägen. Varifrån från detta kommer är självfallet att levande varelser ska föröka sig. Överlevnaden av arten är inbyggt i generna hos alla levande varelser.

I detta ligger troligen gåtan om livets uppkomst. Hade inte överlevnadsinsikten funnits från början hade liv aldrig uppstått. Vad var då det första livet? Med största sannolikhet den rörliga materiella massa som hade en insikt i sig om förökning. Insikt i detta fall innebär inte intelligens utan något som kan ses som likhet med en cancercell. Dock inte samma, då Cancercellen är en felkonstruktion av förökningsproblematiken.

Men för att söka livets gåta och dess början tror jag att man ska söka detta i dödens cellförökning, cancercellen. Sambandet mellan livets uppkomst och cancercellens gåta kan jag se som ett samband som borde ge svar på livets början. Den dag vi förstår chanser förstår vi även liv.