Google

Translate blog

torsdag 3 december 2009

Har färgblindhet betydelse?


Vissa arbeten som ex pilot kan inte en färgblind få.

Även i andra yrken har färgblindhet betydelse. Jag är inte färgblind men kan förstå att det i tester som ex görs i skolor kan vara svårt att se figurer eller siffror i de mönster som ingår i test för färgblindhet.

Men varför det skulle ha betydelse för ex pilotutbildning mm förstår jag inte. I cockpit är det väl färgerna rött, grönt och gult som visas om jag som lekman förstått rätt.

Vad har det för betydelse om en person inte ser någon av dessa färger som ickefärgblinda ser dem?

Om man bara lär sig att en viss färg har en viss betydelse då bör det ju inte ha någon betydelse om den ses annorlunda än vad kamrater ser den.

Jag tror knappast att olika färger ses på samma bild samtidigt i lager ovanför eller i direkt anslutning till varandra och därmed gör den färgblinde som farlig i vissa kontrolldisplayers arbetsfält.

Nog visas en färg i taget i kanske skiftande styrka. Men har den färgblinde lärt sig att förstå skiftningarna eller leva med det färgspektrum denne ser bör färgblindhet vara betydelselöst i så gott som alla sammanhang. Säkert kan displayer även byggas upp så att mönster och skiftningar kan ses av alla.

Färgblindhetstester bör ses som enbart tidsfördriv utan betydelse i det riktiga livet och dess arbeten. Så anser jag.