Google

Translate blog

måndag 7 december 2009

Teckna var nöjet förr för vissa barn.


Ja innan teve fanns och efter det att barn fick vara barn och inte en arbetskraft för föräldrajordbruket så var bland annat ritande eller som det heter tecknande en sysselsättning.

Jag själv var med under 50-talet i en så kallad ritklubb där vi, några grannbarn, både pojkar och flickor träffades en gång i veckan för att teckna av färdiga bilder.

Jag var inte så gammal då så jag har mest minne av att jag gjorde mig lustig och lekte clown för de andra lite äldre barnen som snart tröttnade på mig.

Men nog var livet mer ett äventyr innan teve kom och bilen blev allmän egendom. Man levde på sin egen lilla plats i tillvaron och allt utanför uppväxtgården var ett äventyr och då fanns det även mycket fler människor som bodde och verkade på landet.

Även djur var det mer av, både vilda och husdjur, som kor m.fl. I dag är det få som har kor på landsbygden. De som har driver stordrift, förr hade varje liten gård några kor så skillnaden är stor mot då. Lite idylliskt var det förr enligt mina minnen. I dag är det stordrift och fabriksmässiga metoder som gäller.