Google

Translate blog

lördag 12 december 2009

Vem tillhör genomsnittet? Finns det?


Genomsnitt är ett begrepp som används för att hitta samband och uträkningsmöjligheter i skilda sammanhang. Men genomsnittet finns egentligen inte i verkligheten utan är och förblir ett abstrakt tankebegrepp eller matematiskt begrepp för att kunna katalogisera något. En grupp individer, händelser eller ting.

När man börjar leta efter medelmänniskan, medelhändelsen eller medeltinget utefter detta begrepp hamnar man i teorins och abstraktionens värld. Inte i verkligheten. Den medelperson man ser i sina beräkningar finns inte i verkligheten. Den händelse man kan beräkna finns inte. Det ting man beräknat som medelvärde finns inte. Allt är unikt men för att förstå verkligheten och kunna beräkna något som troligast behövs begrepp som medelvärde, median m.fl. värden i matematikens tjänst och statistikens pelare.

Men då vi börjar ta dessa begrepp som något konkret i verkligheten (obs medianen är dock konkret då det är mest förekommande värdet bland en mängd uppräknande värden om nu inte detta är ojämnt och därmed delas i hälften) då är vi illa ute och tycker oss kunna bevisa allt med statistiska metoder och då är vi nära ett samhälle där vi styr utefter värderingar.

Subjektiva värderingar som vi alltid kan bevisa genom manipulation av statistiska metoder.