Google

Translate blog

söndag 13 december 2009

Har varje ämne sin speciella lästeknik?


Detta var något psykologen Arthur Irving Gates påstod under första hälften av 1900-talet.

Jag ska fundera lite över detta här.

Kanske ändå. Läser man ritningar över något är det bilder man försöker förstå och se ett sammanhang i. Är det text är det skillnad på när man läser om något man vet något om och har förförståelse för. Då kan man läsa snabbt och kanske hoppa över en del. Man förstår ändå. Är det om något man inte kan så mycket om får man tänka efter lite då och då för att få kunskapen att passa in i det man redan anser sig förstå. Är språket akademiskt får man kanske läsa begreppen några gånger och även slå upp dem. Men då bör man tänka på att ett begrepp kan betyda olika i skilda vetenskaper. Sociologiska begrepp har inte alltid samma betydelse som pedagogiska fast ordet är detsamma.

Sedan är det även annorlunda att läsa matematik då handlar det om att förstå formler och för att förstå formler måste man testa dem för att förstå dem.

Så nog blir lästeknikerna skilda för olika ämnen om någon förståelse ska komma ut av det hela.