Google

Translate blog

tisdag 15 december 2009

Genier och obildbara samma skrot och korn


Ja båda är extremer men i motsatta riktningar. Motsatser tar ut varandra mänskligt sett innebär det att en normalbegåvad människa kan mycket om det mesta men är helt okunnig om vissa saker på grund av att personen inte har fallenhet att lära sig något om detta.

En obildbar kan inget eller lite om något. Ett geni kan vara det på ett speciellt område som denne intresserar sig för men kan även vara mycket bildad inom alla områden denne kommit i kontakt med.

Som jag skrev ovan, motsatser tar ut varandra och normalt bildas då ett medelläge, en balans. Så även i andra sammanhang.

Alla är både onda och goda i skilda sammanhang. Men det innebär inte att det inte finns människor som är enbart onda eller enbart goda.

Man kan ta vilka exempel som helst även inom fysiken.

Det finns hetta som om den får energi fortsätter vara hetta. Det finns kyla som om ingen energi tillförs fotsätter att vara kall. Rymdens isande kyla är ett exempel. Men låter man en kall isbit här på jorden eller kokande vatten lämnas i fred kommer en jämvikt att uppstå utefter omgivningen. Kyla övergår i värme och värmen avtar. Det blir en balans, ett medelvärde utefter omgivningen. Så kan man säkert se på människors förmågor också.