Google

Translate blog

torsdag 17 december 2009

Visar ditt beteende när du reagerar på vem du är?


Troligen. Fobier för något visar att du har något inom dig som inte är helt ok. Detta kan ses och upplevas från många om man vill se det. Många gånger önskar man inte se detta utan istället döljer man det för sig själv om det handlar om en ny bekantskap. Man söker något spännande eggande inte något som inte kan ses som ok.

Ansiktsutryck kan även de visa på vem du är när du reagerar vid påhopp, beröm eller annan emotionell känsla som ges dig. Alla visar dock inte hur de känner. En del känner ingenting. Men många kan och har lärt sig att inte visa utåt vad de känner och tycker. Detta är positivt vid pokerspel exempelvis.

Men merparten av oss reagerar och mer än vi anar utåt mot påverkan. En del är öppna i sina gester och ansiktsuttryck som en öppen bok. Andra visar en falsk fasad.

Vem som gör vad och vem som är vad missbedöms ofta. Därför visar inte ditt beteende vem du är. Det visar istället något som kan tolkas helt galet, men ändå det som du bedöms som.