Google

Translate blog

fredag 18 december 2009

Finns du eller skambeläggs du av Alliansens politik


Vi vill nog alla synas och märkas och inte nonchaleras och ses ner på som mindre kunniga eller mindre värda i förhållande till andra.

Människors lika värde är en av grundpelarna i demokratiska stater. Där man frångått detta har efterhand diktaturer av skilda slag uppstått och då har även förtryck av folkgrupper kommit som ett brev på posten.

Människan är egoist och grym, detta visar historien. Se bara på slavsamhällena. Det var inte länge sedan slavskeppen gick i skytteltrafik mellan Afrika och Amerika med brittiska redare och köpmän som skeppare. Läs skräckboken (en fackbok) Slavskeppet som utkom 2008 av Marcus Reider, man mår illa av hur människor kan behandla andra på grund av att man ser ner på de som är olika än en själv.

Inte konstigt att vi ännu har främlingshat och inte konstigt att Alliansens hatpolitik mot arbetslösa och sjuka fick makt och är så populär politik.

Människan är egoist och om inte staten är stenhård med människors lika värde blir det segregation och misstänksamhet mot de som har det sämst.

I förlängningen kan det ge hat mot dessa grupper så Alliansens politik är farlig och ingen vet var det slutar om de får fortsatt mandat. Vi har skräckregimer som börjat som populära demokratier och slutat som utrotningsdiktaturer där folk fick lida innan man tog till våld och fick en demokrati värd namnet igen.

Historieböckerna är vår tids varningssignaler om vad som sker när man ser ner på vissa grupper av befolkningen från statens sida.