Google

Translate blog

måndag 21 december 2009

Grafologi, trams och inget annat.


Kan man utläsa personlighet genom en persons skrivstil? Många inbillar sig det. Till och med personaladministratörer och anställare tror i många fall på tramset.

Trams, just det. Vad ser man då på en skrivstil? Inget annat än en persons finmotorik eller hur en person en gång lärde sig att skriva. Det var och är kanske fortfarande skillnad på hur skrivande lärdes och lärs ut.

När jag lärde mig i slutet av 50-talet och början av 60-talet fanns olika skolor bland folkskollärarna på hur en bokstav skulle se ut. Bokstaven stora S är ett bra ex. Jag lärde mig att skriva denna bokstav som ett stort S lika i såväl textning som skrivstil medan jag vet andra lärde sig det som en snirklande bokstav. Tvåan är ett annat ex som man lärde sig olika.

Jag har själv lekt med min skrivstil och i dag skriver jag en signatur som många ser som läkarsignatur, otydligt, medan jag egentligen en gång lärde mig att skriva den som välskriven och tydlig.

På min tid fanns välskrivning som ämne och betyg. Visst kan jag det i dag också. Men jag som många med mig leker säkert med sin signatur eller stil för att vara originell.

Som sagt Grafologi är enbart en födkrok för charlataner av samma slag som astrologer och för att de ska tjäna pengar måste det finnas troende på denna pseudovetenskap. Och det finns det tyvärr.